donderdag 21 maart 2013

Adviescommissie Water brengt advies uit over zoetwatervoorziening

logo Adviescommissie WaterIn het advies geeft de AcW een aantal aandachtspunten en aanbevelingen voor de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie voor de lange termijn, met tevens aandacht voor de korte termijn. De aanbevelingen zijn te gebruiken bij de verdere voorbereiding van de Deltabeslissing Zoetwater in 2015. Het gaat daarbij om de volgende vragen:
  • In hoeverre is de zoetwatervoorziening een publieke of private taak?
  • Wat is het schaalniveau voor de sturing van zoet water: regionaal, nationaal of internationaal?
  • Welke grondslag kiest Nederland voor de financiering: het solidariteit- of het profijtbeginsel?
  • Is het aanbod of de vraag sturend (volgt het water of stuurt het water)?
  • Is het wenselijk zoetwater op een nieuwe manier toe te delen aan functies en regio’s of blijft de huidige verdeling het uitgangspunt?
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: