vrijdag 8 februari 2013

Handreiking vispassages in Noord-Brabant

Handreiking vispassages Noord-BrabantDe afgelopen jaren zijn in Brabant veel vispassages aangelegd en is door onderzoek inzicht verkregen in de werking van vispassages in relatie tot bijvoorbeeld het natuurlijk gedrag van vissen. Deze ervaring en kennis is door specialisten van de drie Brabantse waterschappen toegankelijk gemaakt.
De handreiking richt zich vooral op oplossingen voor Brabantse migratieproblemen, veroorzaakt door stuwen en bodemvallen. De auteurs hebben ervoor gekozen om zeven typen vispassages uit te werken, die het meeste in Noord-Brabant zijn toegepast. Desondanks geeft het document ook veel informatie die buiten Noord-Brabant van toepassing is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht.

Geen opmerkingen: