woensdag 9 januari 2013

Reddingsplan voor Europese rivierkreeft

Europese rivierkreeft (foto: Fabrice Ottburg)Om de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) uit de gevarenzone te halen heeft Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een visie opgesteld om te komen tot herstel van deze bedreigde soort in Nederland in duurzame populaties. Deze visie bestaat uit vier V’s, namelijk Vaststellen, Veiligstellen, Versterken en Veilige leefgebieden. Belangrijk element daarbij is het vergroten van de populatie door gerichte kweek. Ook moeten er ten minste tien locaties komen waarin de Europese rivierkreeft zich blijvend kan vestigen. Na het realiseren van deze tien locaties zal de rivierkreeft in minimaal twee beeksystemen worden geherintroduceerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | reportage van TV Gelderland over de laatste vindplaats van Europese rivierkreeften in Nederland (youtube).

Geen opmerkingen: