donderdag 17 januari 2013

Perifytonfilter voor een zuiverende sloot

Perifytonfilter voor een zuiverende sloot Bij waterzuivering in de sloot wordt vaak gedacht aan natuurvriendelijke oevers of helofytenfilters. Beide oplossingen kunnen effectief zijn, maar het nadeel is dat deze ook landbouwgrond kosten. Daarom ging Waterschap Rivierenland in 2010 op zoek naar nieuwe oplossingen die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Dit initiatief is genomen binnen het Interreg IV-A initiatief ‘Natuurlijke grenswateren'. Royal HaskoningDHV kwam met het idee van de “nutriëntenval”, een combinatie van het laten groeien van perifyton en het afvangen van nutriëntenrijk materiaal in een slibvang. Dit concept is gedurende ruim een jaar in de praktijk getest. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: