donderdag 24 januari 2013

Kwelonderzoek Vlijmens Ven

Figuur 1: Overzicht meetpunten in natuurgebied Vlijmens Ven. Uit: Kwelonderzoek Vlijmens VenGebied "Vlijmens Ven" maakt onderdeel uit van Natte Natuurparel "De Moerputten". Het Vlijmens Ven is van oorsprong een kwelgebied en is ten behoeve van de landbouw ontwaterd. Voor het behalen van de natuurdoeltypen in De Moerputten (blauwgrasland) en Vlijmens Ven (vochtig schraalland of bloemrijk grasland) is het verkrijgen van een goed grondwaterpeil van belang en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit rapport geeft de resultaten van een kwalitatieve analyse van grond- en oppervlaktewater in het Vlijmens Ven. Vragen die hierbij beantwoord zijn: 1. In hoeverre is er kwelwater aanwezig in de waterlopen van het Vlijmens Ven? 2. Is dit water geschikt voor de gewenste vegetatietypen in Vlijmens Ven en in De Moerputten? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: