woensdag 30 januari 2013

Klimaatmonitor 2012

Klimaatmonitor 2012. Bron: http://www.uvw.nlOp 12 april 2010 is tussen het Rijk en de Unie van Waterschappen het Klimaatakkoord 2010–2020 afgesloten. In dit bestuursakkoord zijn de sectorbrede ambities voor klimaat en duurzaamheid vastgelegd. De focus van het akkoord is gericht op 2020. Het Klimaatakkoord vormde voor deze sector de basis voor de Lokale Klimaatagenda (LKA), waaraan eveneens alle waterschappen deelnemen. In deze Klimaatmonitor legt de waterschapssector verantwoording af over de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: