maandag 17 december 2012

Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW)

cover Handreiking ontwikkeling waterlopen (HOW)Recentelijk hebben de zuidelijke waterschappen en provincies de Handreiking Ontwikkeling Waterlopen (HOW) opgesteld. De Handreiking bestaat enerzijds uit een procesaanpak voor projecten en anderszijds uit technische instrumenten voor ontwerp, inrichting en beheer van waterlopen. Deze Handreiking is bedoeld voor iedereen die bezig is met beekherstelprojecten en inrichting van andere waterlopen volgens Kaderrichtlijn Water doelstellingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: