maandag 10 september 2012

Magic granules

Figure 3.1: Results of the phosphorus distribution. Pag. 18Het proefschrift bestaat uit twee delen. Deel een gaat over de scheiding van biomassa in korrelslib reactoren. Een nieuwe werkwijze was gevonden om de slibretentietijd (SRT) van bacteriën te controleren door het selectief verwijderen van een proces verstorende microbiële groep uit het systeem. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat in korrelslib reactoren een schreiding (segregatie) van biomassa ontstaat. Grotere en dichtere korrels bezinken sneller terwijl kleinere lichtere korrels langzamer bezinken, waardoor een verticale segregatie van biomassa optreedt, die beïnvloed wordt door bio-fysisch-chemische verschijnselen, zoals de watertemperatuur, zout concentraties en de dichtheid van bacteriën en chemische neerslagen. Deel twee gaat over de microbiele diversiteitsverschillen van aërobe korrels slib. Denaturerende gradiënt gel elektroforese (DGGE) werd gebruikt om de veranderingen in de tijd van de microbiële gemeenschap te visualiseren. De band- patronen van de gels zijn in vertaald naar numerieke matrices om populatie verschuivingen en verschillen tussen de gemeenschap van korrels en vlokken op een wiskundige manier te beschrijven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: