donderdag 30 augustus 2012

Evaluatie van de vergisters in Nederland

Een gezonde en kosteneffectieve vergistingssector is van belang voor verdere ontwikkeling van de vergistingsketen. In dit rapport een evaluatie van de sector, met duidelijke kengetallen. De basis voor deze inventarisatie was een enquête. De grote respons laat zien dat de sector behoefte heeft aan een duidelijk referentiekader binnen de vergistingketen in Nederland. Dit met als doel om verder te optimaliseren en kosteneffectiever te werken. Het rapport baseert zich op gegevens van installaties die in 2010 volledig in bedrijf waren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: