maandag 11 juni 2012

Bufferboeren: waterschap en boeren werken samen tegen verdroging

Op de foto wordt direct maïs in een graszode gezaaid met minimale grondbewerking. Hiermee wordt minder organische stof afgebroken en meer aan de oppervlakte gehouden. Bron: http://www.deltaplanhogezandgronden.nlHet mogelijk dalen van de grondwaterstand door intensivering van de drinkwaterwinning heeft agrariërs en Brabant Water bij elkaar gebracht in het project Bufferboeren. Het project is een zoektocht naar praktische maatregelen om de effecten van verdroging zoveel mogelijk te reduceren. In de eerste fase is in 2010 een integrale set van praktische maatregelen opgesteld. In de tweede fase (2011-2014) worden deze maatregelen in de praktijk getest. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: