maandag 14 mei 2012

Watersysteemonderzoek Paterswoldsemeer

Figuur 1. Overzicht van de meetlocaties in het Paterwoldse meer. Pag. 10. Watersysteemonderzoek PaterswoldsemeerDe ecologische toestand van het Paterswoldsemeer voldoet niet aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er treedt regelmatig blauwalgbloei op wat onder andere een probleem vormt voor recreanten, met name voor badgasten. Om de oorzaken van de problemen te achterhalen is een systeemanalyse gemaakt van het meer, waarbij de belangrijkste sturende factoren zijn bepaald. Belangrijke factoren die de kwaliteit in het meer bepalen zijn de huidige inrichting, de hoeveelheid en de kwaliteit van het inlaatwater en opwerveling van slib door wind. Naar verwachting zullen de gevolgen van de klimaatverandering de huidige problemen verergeren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: