maandag 21 mei 2012

Water in beeld 2011

Water in beeld 2011Deze voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011 geeft de stand van zaken op het brede terrein van het water. Zij geeft de voortgang aan van alle lopende acties uit het Nationaal Waterplan en het Bestuursakkoord Water. Daarmee geeft deze rapportage inzicht in alles wat gedaan wordt om onze delta veilig, sterk en leefbaar te houden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: