donderdag 26 april 2012

Fytobenthosmaatlatten voor beken en rivieren: typen R7, R8, R12-R18

Kiezelwieren in aangroeisel van een waterplant volgens Waterford en Driscoll (1992), met daarbij de groeivormen K (vrij beweeglijk, kruipend), D (draad- en ketenvormig), P (plat aangehecht) en V (verticaal vast aangehecht)De bestaande maatlatten voor fytobenthos in stromende wateren voldoen niet in de grote rivieren, zoete getijdewateren en een aantal kleinere beek- en riviertypen. Van negen waterbeheerders zijn fytobenthos-gegevens van 242 monsters van 85 locaties gekregen, met begeleidende hydromorfologische, fysische en chemische variabelen. Door middel van hoofdcomponentenanalyse (PCA) en redundantieanalyse (RDA) is de soortensamenstelling van het fytobenthos gerelateerd aan de beschikbare milieuvariabelen, op grond waarvan de belangrijkste pressoren zijn gekozen, die aan de maatlatten ten grondslag moeten liggen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: