woensdag 30 november 2011

Rijnstrangen: sleutel voor verleden èn toekomst

RijnstrangenDrie onderzoekers brengen de verhalen van de eeuwenoude strijd met het water naar boven. De Rijnstrangen zijn daardoor rijk aan sporen van het eeuwenlange leven bij de rivier. Relicten van oude rivieren en andere landschapselementen zijn tastbare bewijzen, die nu allemaal bij elkaar gebracht zijn. Cultuurhistorie kan een belangrijke rol spelen als inspirator voor nieuwe ontwikkelingen. De Rijnstrangen kunnen een sleutelpositie krijgen. Provincie, waterschap en gemeenten kunnen daar hun voordeel mee doen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: