maandag 21 november 2011

Film 'Nieuwe sanitatie'

Nationaal Park de Weerribben diende afgelopen jaar als decor voor een landelijke film over de toekomst van de riolering, getiteld Nieuwe Sanitatie.

De film is een initiatief van het waterschap Reest en Wieden en mogelijk gemaakt door waterschap Groot Salland, Woningcorporatie Woonconcept de provincies Drenthe en Overijssel, de gemeenten Meppel en Hoogeveen, de Unie van Waterschappen en STOWA.

Nieuwe sanitatie betekent een duurzamere wijze van afvalwaterzuivering in de toekomst. Hiervoor zijn de afgelopen jaren door de gezamenlijke partners diverse pilots, onderzoeken en projecten uitgevoerd. Nationaal Park de Weerribben is als decor voor deze educatieve film gekozen vanwege zijn rietlanden. Riet werkt als een natuurlijk filter en heeft een positief effect op de waterkwaliteit in dit natuurgebied.

De film 'Nieuwe Sanitatie' is online te bekijken via Youtube.

Geen opmerkingen: