maandag 7 november 2011

Een delta in beweging: bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

foto cover Een delta in bewegingKlimaatveranderingen maken Nederland meer kwetsbaar voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Het versterken van de dijken tot zogeheten doorbraakvrije dijken kan het overstromingsrisico aanzienlijk verkleinen. Het beter benutten van het Rijnwater, dat ook in droge tijden voor 80% ongebruikt de zee instroomt, kan een tekort aan zoetwater in droge perioden voorkomen. Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het planbureau heeft onderzocht hoe Nederland zich beter kan wapenen tegen het klimaat en de weersinvloeden. Welke mogelijkheden zijn het meest effectief om het overstromingsrisico te verkleinen? Hoe kunnen we de zoetwatervoorziening veilig stellen en hoe maken we natuur en stedelijk gebied klimaatbestendig? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: