woensdag 21 september 2011

Deltaprogramma 2012

Cover foto deltaprogramma 2012Deze tweede rapportage over het nationale Deltaprogramma, het DP2012, geeft de resultaten en conclusies weer betreffende het onderzoek op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarnaast adviseert de deltacommissaris voor de eerste keer over de financiering van het Deltaprogramma op de lange termijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | probleemanalyses deelprogramma's.

Geen opmerkingen: