woensdag 8 juni 2011

Nieuwe slib-eindverwerking

In opdracht van Waterschap Reest en Wieden is een verkenning uitgevoerd naar alternatieve methoden voor slib-eindverwerking. Hierbij zijn globaal doorgerekend: slibdroging met restwarmte bij Attero in Wijster en 4 slibenergiefabrieken (SEF), één centrale SEF in Wijster en 3 in de afzonderlijke provincies (bij OMRIN Harlingen, EON Delfzijl en een kleinschalige variant bij Attero Wijster). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: