donderdag 10 maart 2011

Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 2050

De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt aan een Uitvoeringsprogramma dat een nadere invulling geeft aan het Nationaal Waterplan, meer specifiek de aanbevelingen van de Deltacommissie 2008 die betrekking hebben op de Zuidwestelijke Delta. De Stuurgroep hanteert 3 centrale ambities: het gaat om een duurzame en klimaatbestendige inrichting en een hoogwaardige ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta. Om de inhoudelijke verkenning te verrijken heeft de Stuurgroep een aantal partijen gevraagd vanuit verschillende invalshoeken een deelstudie uit te voeren. Één van deze deelstudies is het ‘Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 2050’, met een quick scan naar de mogelijkheden van dit gebied. Dit Toekomstbeeld geeft geen zelfstandige status, maar vormt één van de bouwstenen voor de verdere planvorming. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: