woensdag 5 januari 2011

Trendanalyse hydrobiologie van sloten

Welke gegevens zijn er bekend over de hydrobiologie van sloten in het werkgebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht? En hoe volledig zijn die gegevens, om ze te kunnen gebruiken als trendanalyse? Om die vragen te beantwoorden zijn provincies, landschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten bezocht en zijn gegevens van Sportvisserij Nederland en Limnodata grondig doorzocht op onderzoeksmateriaal. Daarnaast beschikt onderzoeker en auteur Herman van Dam zelf ook over een breed scala aan gegevens. Het rapport 'De sloten van Waternet ontsloten' bevat de werkwijze en uiteindelijke gegevens over macrofauna, macrofyten, visstand, waterchemie, fytobenthos en slootvegetatie van het werkgebied van het Hoogheemraadschap. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: