vrijdag 14 januari 2011

De dynamiek van grond- en oppervlaktewater kwaliteit

Een grote natuurlijke dynamiek in de waterkwaliteit van Nederlandse beken maakt het moeilijk de kwaliteit van het water goed vast te stellen. Hierdoor is het vaak ook niet mogelijk het effect van maatregelen die de waterkwaliteit zouden moeten verbeteren aan te tonen. Daarom heeft ecohydroloog Ype van der Velde gezocht naar nieuwe meettechnieken om de dynamiek in waterkwaliteit te meten en nieuwe modelconcepten geformuleerd die deze dynamiek kunnen beschrijven en voorspellen.
Van de Velde laat voor de Hupselse Beek in de Achterhoek zien hoe met een innovatieve combinatie van metingen en modellen de verandering in dynamiek van de waterkwaliteit kan worden gerelateerd aan een afname van de mestgift van de landbouw gedurende de afgelopen 30 jaar. Hiermee draagt zijn onderzoek bij aan de kennis die nodig is voor duurzaam beheer van de grond-en oppervlaktewater in laaglandstroomgebieden. De titel van zijn proefschrift is: proefschrift: 'Dynamics of groundwater and surface water quality. From field-scale processes to catchment-scale models'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: