donderdag 7 oktober 2010

Groot draagvlak voor natuurlijk rivierbeheer

Klimaatverandering vraagt de komende jaren veel ingrepen om het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. Na een decennialange traditie van dijkverhogingen worden er recentelijk maatregelen uitgevoerd waarbij rivieren de ruimte krijgen. Uit het promotieonderzoek van Mirjam de Groot blijkt dat dit beleid van 'Ruimte voor de rivier' veel steun krijgt van bewoners van het rivierengebied in Nederland, Duitsland en Frankrijk.
Belangrijker nog is dat deze meer duurzame manier van beheren ook aansluit bij de heersende milieuethiek van de bewoners. Veel geënquêteerden zien dijkverhogingen als een uiting van menselijke dominantie over de natuur, terwijl 'Ruimte voor de rivier' wordt gezien als een uiting van goed rentmeesterschap. Dat rentmeesterschap is zeer populair: 91 procent van de ondervraagden onderschrijft deze ethiek terwijl slechts 15 procent zich (daarnaast) kan vinden in de ethiek van 'Heerser over de natuur'. Ook meer natuurvriendelijke houdingen, zoals 'Partner van de natuur' en 'Participeren in de natuur', zijn geliefd. Deze resultaten suggereren dat er in Noordwest-Europa potentieel draagvlak bestaat voor rivierbeheer waarbij de natuur een centrale positie inneemt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: