maandag 27 september 2010

Vergisting van slib RWZI Dordrecht : finaal rapport

Een eindrapport en -presentatie van het onderzoek naar de semicontinue vergisting van surplusslib van een Ultra laagbelaste actiefslibinstallatie (ULBAS-slib rwzi Dordrecht). Het uitvoeren van een semi-continue fermentatietest heeft tot doel om lange termijneffecten van de vergisting van bepaalde substraten na te gaan. Belangrijke eigenschappen met betrekking tot fermentatie kunnen niet altijd afgeleid worden uit de chemische karakteristieken van het staal. Hiertoe behoren onder andere nutritionele tekorten of overschotten, tekorten of overschotten van bepaalde micronutriƫnten, mogelijke toxische stoffen, etc. Veel van deze effecten uiten zich pas na een langere testperiode (minimaal l maand). De laboreactoren werden semi-continu (3 x per week) gevoed met de vooropgestelde substraten. Verschillende procesparameters (o.a. belasting, gemiddelde retentietijd en gemiddelde biogasproductie per kg voeding, enz.) werden experimenteel bepaald. Meer lezen? Klik op | details | eindrapport | eindpresentatie.

Geen opmerkingen: