donderdag 15 april 2010

Drinkwater in stroomgebiedbeheerplannen

Eind 2008 zijn de meeste stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’en) van de lidstaten gepubliceerd. Dit betekent ook dat de ambities van de buurlanden zichtbaar zijn gemaakt. In opdracht van het ministerie van VROM heeft het RIVM de stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten beoordeeld op drinkwaterrelevante aspecten, aan de hand van 2 vragen: Op welke wijze wordt in de plannen invulling gegeven aan de drinkwaterdoelstellingen van de KRW? Op welke wijze dragen de plannen van de buurlanden bij aan de vermindering van de kwaliteitsknelpunten voor de drinkwaterproductie uit oppervlaktewater in Nederland? In totaal zijn 15 SGBP’en doorgenomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: