donderdag 18 maart 2010

Vegetatie op de maasdijken van Waterschap Roer en Overmaas

Van de vierde ronde van het monitoringonderzoek van de Maasdijken in beheer bij Waterschap Roer en Overmaas wordt in dit rapport een beschrijving gegeven. In deze vierde ronde is de vegetatiesamenstelling bepaald in 35 permanente proefvakken die ook zijn onderzocht in 1996 (0-situatie), 1998 en 2001. Daarnaast is een vergelijking gemaakt met de resultaten van de drie eerdere monitoringrondes. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: