maandag 1 februari 2010

Invloed lokvoer op waterkwaliteit

De waterbeheerders treffen de komende jaren maatregelen om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarom wordt gekeken naar alle mogelijke knelpunten die het behalen van de waterkwaliteitsdoelen zouden kunnen belemmeren. Vanuit een aantal waterbeheerders is aandacht gevraagd voor de mogelijke effecten van het gebruik van lokvoer door sportvissers. Dit vanwege de mogelijke negatieve effecten op de waterkwaliteit en de veronderstelde bijdrage van (overmatig) voeren aan de eutrofiƫring met als mogelijk gevolg het optreden van algenbloei. Daarom heeft Sportvisserij Nederland een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het gebruik en mogelijke effecten van lokvoer. Onder lokvoer wordt verstaan: materiaal dat wordt gebruikt om vissen te lokken bij het sportvissen. In het rapport wordt ingegaan op de verschillende typen lokvoer. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: