woensdag 27 januari 2010

Verzilting in Nederland

De zoutwaterhuishouding in Nederland is aan veranderingen onderhevig, en de verwachting is dat de klimaatverandering die zich momenteel lijkt te voltrekken deze veranderingen verder zal versterken. Hierdoor zullen op veel gebieden in Nederland het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater zouter worden. De vraag is: Maar waar precies? Hoe zout? En hoe erg is dat eigenlijk?

Deze brochure geeft een overzicht van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek dat Acacia Water in de context van het project ‘Leven met Zout Water’ (LmZW) heeft verricht naar de verzilting van Nederland. Doel van deze onderzoeksfase is het in kaart brengen van de huidige kennis over het onderwerp. Wat weten we al? En, belangrijker nog, wat weten we nog niet? Het onderzoek heeft tot nu toe geresulteerd in zes deelrapporten met een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksresultaten.

Meer lezen? Klik op Klik op details | volledige tekst | Beschikbare deelrapporten Leven met zout water | meer publicaties over verzilting.

Geen opmerkingen: