vrijdag 15 januari 2010

SimLandscape: serious gaming in gebiedsplanning

Er bestaat behoefte vanuit de planningspraktijk naar nuttig gereedschap, waarmee participatieve vormen van gebiedsontwikkeling kunnen worden ondersteund. SimLandscape is zo’n gereedschap. Het geeft zowel professionals als bewoners en/of belangengroepen uit het gebied de mogelijkheid zelf ontwikkelingsopties voor een landelijk en/of stedelijk gebied te ontwerpen, te visualiseren en te evalueren. De werking van Simlandscape werd aan de hand van het veenweidegebied -"waarheen met het veen"- getoond aan een grote groep van belangstellenden, die aanwezig waren bij de afsluitende kennisconferentie van het programma 'leren met water'. Belangen van boer, recreant, vogelaar, stedeling, natuur en de randvoorwaarden van de overheid kwamen op een begrijpelijke wijze aan het licht. De vraag blijft, hoe bewoners in het gebied het gamen en de uitkomst daarvan ervaren. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst | waarheen met het veen.

Geen opmerkingen: