dinsdag 15 december 2009

Handboek en voorbeeldenboek afkoppelen in Limburg: inspiratiebron vol voorbeelden en tips

Met het handboek en voorbeeldenboek 'Afkoppelen in Limburg' wil de samenwerkende waterpartners in Limburg, alle betrokken partijen inspireren en handvatten geven om regenwater af te koppelen van het riool. Dat is één van de mogelijkheden om de riooloverstorten terug te dringen en in te spelen op gevolgen van klimaatverandering.

De bundeling van een twintigtal Limburgse praktijkervaringen, vele tips en tot de verbeelding sprekende geïllustreerde voorbeelden, is samen met de handreiking bedoeld om de keuze om wel of niet af te koppelen goed af te kunnen wegen en bovenal te bevorderen.

In het voorbeeldenboek zijn de Limburgse praktijkvoorbeelden ingedeeld in drie categorieën: Openbare Ruimte, Bedrijventerreinen en Particuliere terreinen met informatie over de verschillende aspecten die in de praktijk een rol spelen bij afkoppelprojecten. Het gaat dan om communicatie, juridisch, ruimtelijke ordening, financieel en politiek.

Meer lezen? Klik op | meer info | volledige tekst handreiking | volledige tekst voorbeeldenboek | persbericht waterschap Peel en Maasvallei.

Geen opmerkingen: