dinsdag 20 oktober 2009

Het "halen en brengen" principe van de Hydrotheek

Ontstaan in het papieren tijdperk geldt het principe van de Hydrotheek nog steeds: "verzamel op één plaats de onderzoeksresultaten van STOWA-deelnemers en andere watergerelateerde organisaties en verspreid deze onderzoeksresultaten via een jaarlijks overzicht van publicaties". Kennis delen zoals dat heet.

Inmiddels is de Hydrotheek een online database geworden waarin iedereen vrij mag zoeken. Veel gevonden publicaties zijn direct te lezen en/of te printen. Het deel dat niet digitaal in te zien is kunt u online aanvragen. Daarnaast worden de publicaties uit de Hydrotheek op vele manieren onder de aandacht gebracht, zoals via deze nieuwsbrief, een wekelijkse attendering, RSS, etc.

De Hydrotheek ziet ook graag nieuwe publicaties binnenkomen. Ik nodig u uit een rol te spelen in het 'brengen' van publicaties.

Het opsturen van publicaties mag in papieren, maar het liefst in digitale vorm (bv. PDF). U kunt ze aanleveren via de post, e-mail of send2deliver. Meer informatie over "hoe publicaties aan te leveren" staat in de rechterkolom van de Hydrotheek. Meer informatie? Klik hier.

Wilt u weten welke publicaties er van uw organisatie al in de Hydrotheek zitten? Ga dan naar Zoeken in de Hydrotheek en gebruik de zoekingang 'instantie-code'. Publicatieoverzichten van STOWA-deelnemers zijn ook op te roepen vanuit het linkermenu. Meer informatie? Klik hier.

Is het straks ook uw Hydrotheek?

Geen opmerkingen: