donderdag 25 juni 2009

Bestrijdingsmiddelenpakket op een rij

DLV Plant en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) hebben een digitale middelencheck ontwikkeld. Hiermee kan snel worden vastgesteld welke producten in de middelenkast niet meer zijn toegelaten in de open teelten en de glastuinbouw. De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kan men kiezen voor de minst schadelijke bestrijdingsmaatregel. Het concept met de naam 'De bezem door de middelenkast' is ontwikkeld in opdracht van de provincie Drenthe, Waterleidingsmaatschappij Drenthe en LTO Noord. Inmiddels is de methode toegepast bij 350 agrariƫrs. Meer lezen? Klik op details | Milieumeetlat | Bericht de Boomkwekerij.

Geen opmerkingen: