woensdag 20 mei 2009

Platform tegen invasieve exoten opgericht

De overheid doet te weinig aan de preventie en bestrijding van schadelijke planten en dieren, die in Nederland worden ingevoerd en zich vervolgens hier vestigen en verspreiden. Hoewel de schade aan natuur en milieu evident is, weigeren natuur- en milieuorganisaties hier werk van te maken. Daarom wordt op 22 mei, tijdens Wereldbiodiversiteitsdag, de oprichting van het Platform Stop invasieve exoten bekendgemaakt.

Tijdens die bijeenkomst wordt ook de website www.invasieve-exoten.nl gelanceerd, met achtergrondinformatie over de problematiek, de aanpak door de overheid en factsheets over een aantal van de meest beruchte soorten die in Nederland voorkomen.

Meer weten? Klik op | website invasieve exoten.

Geen opmerkingen: