woensdag 13 mei 2009

Bestrijdingsmiddelenatlas aangepast aan KRW

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft een up-to-date nationaal beeld van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas is aangepast aan de Europese KaderRichtlijn Water (KRW). De Bestrijdingsmiddelenatlas wordt gemaakt door het Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden (CML) en Royal Haskoning en is voor iedereen toegankelijk.
Waterbeheerders in Nederland verrichten veel metingen aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze metingen worden -letterlijk- in kaart gebracht en zijn te bekijken op www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl. Te zien is waar, wanneer en in welke mate stoffen de normen overschrijden. De atlas bevat informatie over een periode van tien jaar.

Geen opmerkingen: