donderdag 22 januari 2009

Waterschappen en millennium development goals: stand van zaken 2008

Op 30 juni 2007 tekende de Nederlandse watersector voor het Schoklandakkoord. Hiermee moest een bijdrage geleverd worden aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties door per 2015 vijftig miljoen mensen te voorzien van drinkwater en verbeterde sanitatie. Sindsdien hebben veel waterschappen de stap genomen om van afspraak op papier tot daadwerkelijke actie over te gaan. In dit document wordt zichtbaar gemaakt welke concrete projecten en contouren van projecten waterschappen hebben opgezet om invulling te geven aan de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's) voor water en sanitatie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer info op op Waterland.net.

Geen opmerkingen: