woensdag 19 november 2008

Bescherming tegen overstromingen belangrijk speerpunt in plannen

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen het Waterhuishoudingsplan (WHP) en het Waterbeheerplan (WBP) uitgewerkt. Het is voor het eerst in Nederland dat een provincie en een waterschap zo nauw samenwerken om de plannen naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Gemeenten, bedrijven, natuurorganisaties en burgers kunnen in de plannen lezen hoe het water schoon blijft, de watervoorraad op peil blijft en de samenleving droge voeten houdt. De plannen gaan over de periode 2010-2015. Meer lezen? Klik op de documenten | website Fryslanleeftmetwater.

Geen opmerkingen: