donderdag 13 november 2008

1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het waterbeheer in het grootste deel van de provincie Utrecht. De bescherming tegen het hoge water op de rivieren, de zorg voor het peilbeheer in de binnendijkse gebieden, het instandhouden van vaarwegen en het gebruik van water als middel om vijandige legers de doortocht te ontzeggen, dat alles heeft ertoe geleid dat het landschap van nu tal van elementen bevat die te maken hebben met het huidige of vroegere waterbeheer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst van het publieksrapport (2006) | meer info over het watererfgoed (website HH De Stichtse Rijnlanden) | wandel- of fietsroutes (langs stuwen, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties).

Geen opmerkingen: