donderdag 23 oktober 2008

Hoogtij in de Delta

De noodzaak voor Nederland om zich voor te bereiden op klimaatverandering is urgent. Dat vergt een sterke sturing door de overheid, zowel bij de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening, als ook bij de bescherming tegen hoogwater. Het gaat daarbij om keuzes die voor de komende honderden jaren de leefbaarheid van Nederland bepalen. Niet zozeer hogere als wel brede, overstroombare maar doorbraakvrije dijken kunnen de basis vormen voor een veilig Nederland voor generaties.
Dat zegt prof.dr.ir. Pier Vellinga op 16 oktober bij de aanvaarding van de leerstoel Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen Universiteit
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | inaugurele rede op WUR TV.

Geen opmerkingen: