zondag 14 september 2008

Peilbeheer van de Friese boezem in historisch perspectief

Het peilbeheer van de Friese boezem kent een lange geschiedenis van ongeveer twee eeuwen. Sinds het ‘ontstaan’ van dit stelsel van aaneengesloten meren en kanalen is meer of minder kunstmatig het peil gereguleerd. Het laatste decennium zijn vanuit waterkwaliteits- en natuurbelang wensen geuit te streven naar een meer natuurlijk waterpeilregime, iets van hoe het vroeger was. Die vroegere situatie (1876 was daarbij hét voorbeeldjaar) is ook buiten Friesland regelmatig als voorbeeld gebruikt ter ondersteuning van het belang van een meer natuurlijk peilregime. Het is goed om de veel geciteerde historische figuren uit 1876 in perspectief te plaatsen: hoe was het toen en hoe is het peilregime langzaam aan veranderd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: