donderdag 28 augustus 2008

Nieuwe nuts: duurzaam ontlasten

De rioleringsstelsels voeren niet alleen huishoudelijk afvalwater, maar ook hemelwater en grondwater af naar grootschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hoewel de aanpak werkt, zijn er nieuwe ontwikkelingen. In Nederland en andere Europese landen wordt namelijk druk geëxperimenteerd met systemen waarin afvalwater niet alleen wordt beschouwd als een afvalstof, maar ook als een potentiële grondstof voor bemesting of energieopwekking. Dit rapport geeft een overzicht van deze ontwikkelingen, o.a. het nieuwe plassen; waterbesparing, flexibel transport en biogasproductie door toepassing van vacuümtoiletten; decentrale zuivering van grijswater en warmteterugwinning; hemelwaterafkoppeling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: