zaterdag 12 juli 2008

Landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen

Het LEI heeft de kosten voor de landbouw bepaald van de verschillende additionele maatregelen in verband met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat om uitmijnen, het creƫren van mestvrije zones, natte bufferstroken, verdiepte drainage en aanleg van helofytenfilters. De maatregelen vormen een aanvulling op de KRW-maatregelen die al genomen worden door regionale waterbeheerders en Rijkswaterstaat. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: