donderdag 15 mei 2008

Nieuw gebiedsdossier Groene Hart - Westelijk veenweidegebied

Er is een nieuw dossier beschikbaar gekomen in de database Land Bodem Water met gebiedsgerichte informatie over Nederland. Alle informatie over het veenweidegebied van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, beter bekend als Groene Hart is bij elkaar gebracht. Het gaat dan met name over bodemdaling, waterhuishouding, en het (toekomstige) gebruik van het gebied. Een typische Nederland Laag benadering, dat tevens gaat over het behoud van een kenmerkend landschap, waar het agarisch bedrijf zo kenmerkend in past. Om het dossier te bekijken klik op | Westelijk veenweidegebied.

Geen opmerkingen: