woensdag 23 april 2008

Bespiegelingen van een schrijvertje

Het waterbeheer in ons land en daarbuiten kent roerige, drukke tijden. Dat geldt voor alle aspecten van dat water: kwaliteit, kwantiteit en veiligheid; beleid en beheer; besturen en uitvoerende diensten; kosten en baten; functionele organisaties, etc. Zoveel aspecten, evenzoveel ideeën en meningen. De afgelopen vier jaar schreef Theo Claassen daarover columns in het personeelsblad van Wetterskip Fryslân. De aanduiding ‘opiniërend essay’ is eigenlijk beter dan column. Al die (24) columns zijn nu gebundeld in een prachtig boek. Ondanks dat de columns vanuit het Friese zijn geschreven, zijn ze zo algemeen herkenbaar, dat ze ook buiten Friesland meer dan lezenswaardig zijn.
Naast die columns (Bespiegelingen van een Schrijvertje in deel 1) bevat het boek nog een deel 2 (Over water in Friesland en daarbuiten), waarin een beschouwing is gegeven van(uit) het hedendaagse waterbeheer. In zeven hoofdstukken passeren haast alle aspecten daarvan de revue en worden daarbij aan een kritische blik onderworpen. Meer weten? Klik op | details.

Geen opmerkingen: