donderdag 6 maart 2008

Primaire waterkeringen: toetsen op veiligheid

Om een landelijk eenduidig beeld te krijgen van de veiligheid tegen overstromen als gevolg van hoog buitenwater en om die veiligheid tegen overstromen in de toekomst te kunnen waarborgen is in artikel 9 van de Wet opgenomen dat vijfjaarlijks verslag wordt gedaan over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen. Om dit landelijk eenduidige beeld te verkrijgen is in dit voorschrift aangegeven: * hoe te handelen bij het toetsen op veiligheid; * hoe de resultaten van de toetsing gepresenteerd worden in de rapportages van de beheerders aan Gedeputeerde Staten; * hoe de resultaten van de toetsing gepresenteerd worden in de rapportages van Gedeputeerde Staten aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: