woensdag 12 maart 2008

Hormonen en geneesmiddelen in de bodem

Er is nog veel onbekend over het voorkomen van hormonen en geneesmiddelen in de bodem. Dat is de uitkomst van een lijvig literatuuronderzoek. Er zijn simpelweg te weinig metingen voorhanden, waarop een conclusie getrokken zou kunnen worden. Verder is de omvang van de verontreiniging met de meeste van deze stoffen onbekend en de schaal van de problematiek kan dus moeilijk worden vastgesteld. Op basis van de literatuur kan wel worden aangegeven of deze stoffen meer of minder risicovol zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: