dinsdag 26 februari 2008

Waterveiligheid: begrippen begrijpen

Waterveiligheid kent vele partijen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Maar ook experts, projectontwikkelaars en kennisinstituten, bijvoorbeeld tuinders of landbouwers. Zij hebben vaak met water en waterveiligheid te maken. Dan is het belangrijk dat we elkaar goed verstaan. Met name bij de discussies over de beleidsontwikkeling Waterveiligheid 21e eeuw. Voor een goed gesprek is het van belang dat iedereen dezelfde taal spreekt. En dezelfde termen gebruikt. Daarvoor is dit boekje samengesteld. Het boekje begint met een dwarsdoorsnede van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van water en waterveiligheid. Vervolgens beschrijft het de belangrijkste termen. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: