woensdag 20 februari 2008

Trends in de watersector

In onze maatschappij zien we veel ontwikkelingen die van grote betekenis (kunnen) zijn voor de watersector. Het is belangrijk om die ontwikkelingen te onderkennen en er tijdig op in te spelen. Het recent uitgekomen Techneau-rapport 'Global trends affecting the water cycle: Winds of change in the world of water' beschrijft trends die de watersector zullen beïnvloeden. Daarbij is samen met de Global Water Research Coalition gekeken naar de watersector in haar volle breedte: niet alleen naar drinkwater, maar ook naar afvalwater, sanitatie en andere wateraspecten. Meer weten? Klik op | details artikel in H2O | het rapport.

Geen opmerkingen: