dinsdag 5 februari 2008

Dertig jaar monitoring van vennen: over kiezelwieren en verzuring

Herman van Dam begon in 1978 met waarnemingen in vennen. Drie vennen werden jaarlijks en acht vennen elke vier jaar onderzocht op waterkwaliteit en aanwezigheid van diatomee├źn. De gegevens zijn verwerkt, samen met verspreide waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. Het oorspronkelijke doel was om het herstel van verzuring door atmosferische depositie van zwavel en stikstofverbindingen te volgen. Gaandeweg bleek dat ook klimaatsverandering belangrijke veranderingen veroorzaakt van de biogeochemische processen in de vennen. Zo is de temperatuur van de vennen tussen 1978 en 2006 met 1,8 graad gestegen. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: