donderdag 20 december 2007

Nieuwe rol van water in ontwerpen voor de stad: Delftse voorbeelden

Water kost geen ruimte. In de praktijk zijn er wel vaak conflicten over de ruimte. Maar in een goed multifunctioneel ontwerp kan water de kwaliteit van de ruimte verrijken. De hier gepresenteerde plannen, afstudeerstudies vanuit Delft, Faculteit Bouwkunde, krijgen een duurzame richting door het gebruik van gidsmodellen. Elk plan wordt gevolgd door een gesprek met een deskundige uit de praktijk. Het geheel wordt afgerond door vier slotbeschouwingen van docenten vanuit stedebouwkundige hoek en waterbeheer: conclusies voor de ontwikkeling van deze praktijkgerichte vakgebieden. Wilt u meer weten? Klik op | details | Delftse voorbeelden.

Geen opmerkingen: