dinsdag 20 november 2007

Leidraad rivieren

De nieuwe Leidraad rivieren van het Expertise Netwerk Waterkeren geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van rivierdijken en rivierverruimende maatregelen. De leidraad is van toepassing op de Nederlandse rivieren die in de Wet op de waterkering tot het buitenwater worden gerekend (boven- en benedenrivierengebied). Meer weten? | details | volledige tekst Leidraad |
volledige tekst Bijlagen
.

De technische onderbouwing van de leidraad is beschreven in technische rapporten. Tegelijk met de Leidraad rivieren zijn twee nieuwe technische rapporten geschreven. Klik hier voor het technisch rapport: 'Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied'. Klik hier voor het technisch rapport: 'Ruimtelijke kwaliteit'.

Tegelijkertijd met de Leidraad rivieren is een addendum op het technisch rapport ´Waterkerende Grondconstructies´ uitgebracht. Klik hier voor dit addendum.

Geen opmerkingen: