dinsdag 30 oktober 2007

Voorbij de risiconorm : nieuwe relaties tussen ruimte, water en risico

Dit proefschrift gaat over twee werelden aan beide zijden van de dijk. Er is een gebrek aan afstemming tussen tussen de wereld van de ruimtelijke ordening en de wereld van waterbeheer. Om tot betere afstemming te komen is een meer maatschappelijke benadering van het begrip 'risico' nodig, naast de technische benadering, die (vanuit het waterbeheer) nu de overhand heeft.

Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: